top of page
Người Dân Việt Nam
Sâù Riêng
Hon Da
Ếch
Canh
Trái Chanh
Trứng
Cây Chuối
Hút Thuốc
Đố Ăn Chỏi
Bánh Xèo
Công Việc
Người Chay Xe
Gấn Đất Lẻ
Chạy Xe Đạp
Áo Māu Hống
Lō Lủả
Xuống Trái Cây
Gánh Hàng
Xe Đạp Chở Gạo
Mẹ Bàn Haǹg
Bàn Haǹg Kỷ Niệm
Câù Bà Nà Hil
Sửa Xe
Cảnh Sát
Xe Bán Kem
Cỏ Khô
bottom of page